Region Östergötland

Fosterövervakning i aktivt förlossningsarbete

Dokumentnamn:
Fosterövervakning i aktivt förlossningsarbete
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2018-10-02
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Linköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Linköping och Norrköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Eric Hildebrand, överläkare, Kvinnokliniken Linköping
Godkänd av:
Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping, Katri Nieminen överläkare Kvinnokliniken i Norrköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2005-10-05
Reviderat 2006-09-24
Reviderat 2007-10-10
Reviderat 2008-01-25
Reviderat 2008-10-29
Reviderat 2009-03-05
Reviderat 2010-01-05
Reviderat 2010-10-16
Reviderat 2011-03-22
Reviderat 2012-12-05
Reviderat 2014-09-14
Reviderat 2016-10-05
Reviderat 2018-10-02
Reviderat 2017-10-01