Region Östergötland

Graviditetsdiabetes = GDM ( gestational diabetes mellitus) (Kvinnokliniken Linköping)

Dokumentnamn:
Graviditetsdiabetes = GDM ( gestational diabetes mellitus) (Kvinnokliniken Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2019-10-08
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken Linköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Linköping
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Caroline Lilliecreutz mödrahälsovårdsöverläkare Kvinnokliniken Linköping
Godkänd av:
Elizabeth Nedstrand, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Alla
Revisionshistorik:

Reviderat 18-08-31
Reviderat 2019-03-13
Reviderat 2019-08-31
Reviderat 2019-10-08