Region Östergötland

Anestesi och smärtlindring vid gynekologisk kirurgi inom sluten vård (Kvinnokliniken i Linköping)

Dokumentnamn:
Anestesi och smärtlindring vid gynekologisk kirurgi inom sluten vård (Kvinnokliniken i Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gynekologi
Giltig fr o m:
2017-11-06
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Linköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Linköping
Giltig t o m:
2018-10-01
Framtagen av:
Preben Kjölhede överläkare Kvinnokliniken Linköping, Ninnie Borendal Wodlin överläkare Kvinnokliniken Linköping
Godkänd av:
Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
BKC-2010-112
ICD-10 kod:
(N00-N99) Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Anestesi och Smärtlindring vid gynekologisk kirurgi inom sluten vård.

Val av anestesi:
Gynekolog rekommenderar en av nedanstående anestesimetoder under förutsättning att det inte finns kontraindikationer eller patienten inte önskar detta. Anestesiolog fattar det slutgiltiga beslutet om anestesimetod samt ordinerar premedicinering.

• Laparotomi på benign indikation:  Spinal morfin (SpM) m. sedering/generell anestesi (GA). 

• Laparotomi på malign/misstanke på malign indikation:  GA med EDA eller SpM
• Laparoskopi:     GA.
• Övriga ingrepp så som abrasio, konisering, vulvaoperationer, prolaps, hysteroskopi osv kan utföras i lokal anestesi med eller utan sedering, spinalanestesi eller GA beroende på operationens omfattning, patientens ålder, allmäntillstånd och diagnos.

Premedicinering ges 2 timmar innan operationsstart med 2g Paracetamol vid all kirurgi, tillägg av T Oxykodon vid malign/misstänkt malign kirurgi (patienter ≤ 65 år: 20 mg, > 65 år: 10 mg).

Vid laparotomi och laparoskopi i GA bör injektion av 40 ml Marcain 2,5 mg/ml subkutant ges före hudincision. Annars injiceras 40 ml Marcain 2,5 mg/ml subkutant vid operationens avslutande.


Profylax mot illamående.
Acupressur band appliceras på båda handleder  innan operationen startar. Används under hela vårdtiden.

Profylax mot postoperativ obstipation
Från postop dag 1 ges kaps Magnesiumoxid 500 mg 2 kapslar x 2. Används under vårdtiden.

Postoperativ smärtlindring generellt:
Bassmärtlindring vid all gynekologisk kirurgi (om allergi eller kontraindikationer ej föreligger)
• T. Panodil Extend 665 mg 2x3
• T. Diklofenak 50 mg 1x3
• Vid behov ges T. Oxynorm 5 mg eller inj Ketogan 2,5 iv.

Om patient inte kan ta läkemedel per os kan suppositorier eller injektion ges.

Vid smärtgenombrott utesluts först ev. operationskomplikation samt om PCA pump/EDA fungerar. Därefter övervägs komplettering av analgetika. Beslut fattas av avd. läkare.

Smärtlindring vid gynekologisk laparotomi i GA (patienter utan EDA/SpM)

Postoperativt dag 0:

• Bassmärtlindring
• På postoperativa avdelningen kopplas PCA pump intravenöst med Morfin 5 mg/ml, bolus 1–1,5 mg, spärrtid 6 min, 3-4 doser/timme.
• På kvällen ges på vårdavdelningen T. Oxykodon 10–20 mg (beroende på ålder enligt ovan).

Postoperativt dag 1 – 3:

• Bassmärtlindring
• T. Oxykodon 10–20 mg x 2.
• Vid behov ges T. Oxynorm 5 mg.
• Vid behov mot illamående: Inj. Dridol 1,25 mg; Inj. Kytril 1 mg, alternativt Inj. Zofran 4 mg.

Om behovet av morfin är litet överväg dagligen avveckling av PCA-pumpen. Beslut om utsättande av PCA-pumpen fattas av avd. läkare. Vid fortsatt PCA gäller samma regim som under dag 0 enl. ovan. Vid smärtgenombrott, uteslut postoperativ komplikation och fel på PCA pumpen/tillkopplingen, därefter överväg höjning av bolusdosen av morfin i PCA pumpen med 0,5 – 1 mg.

Smärtlindring vid gynekologisk laparotomi i GA (patienter med EDA).

Postoperativt dag 0-2:

• T. Panodil Extend 665 mg 2x3
• EDA, inställning av infusionstakt, bolus och spärr görs på postoperativ avdelning av anestesiolog. På vårdavdelningen ändras inställningen enl. ordination av avd. läkaren.
• Vid behov ges T. Oxynorm 5 mg eller inj. Ketogan 2,5 mg iv.
• KAD

Postoperativt dag 3- EDA avvecklas -se PM ang EDA

• T. Panodil Extend 665 mg 2x3
• T. Oxykodon 10-20 mg 1x2.
• Vid behov ges T. Oxynorm 5 mg
• Vid behov mot illamående: Inj. Dridol 1,25 mg; Inj. Kytril 1 mg, alternativt Inj. Zofran 4 mg.

• Efter avveckling av EDA kateter: T. Diklofenak 50 mg 1x3 insättes om kontraindikationer inte föreligger med start 1 timme efter EDA katetern har dragits.

Ställningstagande till ev. ytterligare smärtlindring eller nedtrappning av smärtlindring görs av avd. läkare.

OBS: Var uppmärksam på om patient ingår i en klinisk studie angående anestesi eller perioperativ smärtlindring. Följ studieprotokollet!

 

Revisionshistorik:

Reviderat 2007-11-08
Reviderat 2010-08-27
Reviderat 2010-10-12
Reviderat 2011-01-18
Reviderat 2013-01-27
Reviderat 2015-05-25
Reviderat 2017-11-06