Region Östergötland

Amningsrådgivning i Östergötlands län

Dokumentnamn:
Amningsrådgivning i Östergötlands län
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Amning
Giltig fr o m:
2017-02-24
Utfärdande enhet:
Kvinnoklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnoklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2019-10-01
Framtagen av:
Marie Bohman, barnmorska Kvinnokliniken Norrköping; Valerie Stålberg, specialistläkare Kvinnokliniken Norrköping
Godkänd av:
Valerie Stålberg, specialistläkare Kvinnokliniken Norrköping
Diarienummer:
.
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.