Region Östergötland

Amningsrelaterade problem

Dokumentnamn:
Amningsrelaterade problem
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2016-10-14
Utfärdande enhet:
Kvinnoklinikerna i Linköping och Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnoklinikerna i Linköping och Norrköping
Giltig t o m:
2018-10-01
Framtagen av:
Valerie Stålberg specialistläkare kvinnokliniken i Norrköping
Godkänd av:
Katri Nieminen, överläkare Kvinnokliniken Norrköping; Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
BKC-2007-40
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Amningsrelaterade problem            

 

Revisionshistorik:
Reviderat 2003-12-31
Reviderat 2006-04-11
Reviderat 2007-04-10
Reviderat 2008-03-22
Reviderat 2008-11-27
Reviderat 2010-02-14
Reviderat 2010-11-03
Reviderat 2012-07-03

Reviderat 2014-08-24 
Reviderat 2016-10-14