Region Östergötland

Anemi post partum

Dokumentnamn:
Anemi post partum
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2018-11-20
Utfärdande enhet:
Kvinnoklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnoklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Sofia Pihl, överläkare Kvinnokliniken Linköping
Godkänd av:
Katri Nieminen, överläkare Kvinnokliniken Norrköping; Ninnie Borendal, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(D50-D89) Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2009-11-02
Reviderat 2009-11-08
Reviderat 2012-05-09
Reviderat 2013-04-19
Reviderat 2014-10-05
Reviderat 2016-10-30
Reviderat 2017-06-26
Reviderat 2018-11-20