Region Östergötland

Anemi under graviditet

Dokumentnamn:
Anemi under graviditet
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2019-10-31
Utfärdande enhet:
Kvinnoklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnoklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Birgitta Zdolsek, överläkare Kvinnokliniken Norrköping, Caroline Lillicreutz, överläkare Kvinnokliniken i Linköping
Godkänd av:
Katri Nieminen, Verksamhetschef Kvinnokliniken Norrköping; Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2009-09-21
Reviderat 2010-09-08
Reviderat 2013-01-10
Reviderat 2014-10-05
Reviderat 2016-09-30
Reviderat 2019-04-09
Reviderat 2019-05-22
Reviderat 2019-10-31