Region Östergötland

Assisterad befruktning för lesbiska par

Dokumentnamn:
Assisterad befruktning för lesbiska par
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gynekologi, Obstetrik
Giltig fr o m:
2019-11-26
Utfärdande enhet:
Kvinnoklinikerna i Sydöstra sjukvårdsregionen
Målgrupp:
Medarbetare vid Kvinnoklinikerna i Sydöstra sjukvårdsregionen
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Susanne Liffner överläkare kvinnokliniken Linköping
Godkänd av:
Katri Nieminen, verksamhetschef Kvinnokliniken i Norrköping; Elizabeth Nedstrand, Verksamhetschef, Kvinnokliniken i Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2014-12-03
Reviderat 2015-01-23
Reviderat 2016-10-19
Reviderat 2017-01-27
Reviderat 2018-10-02
Reviderat 2019-11-26