Region Östergötland

Assisterad befruktning riktlinjer ensamstående kvinna

Dokumentnamn:
Assisterad befruktning riktlinjer ensamstående kvinna
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gynekologi, Obstetrik
Giltig fr o m:
2017-04-11
Utfärdande enhet:
Kvinnoklinikerna i Sydöstra sjukvårdsregionen
Målgrupp:
Medarbetare vid Kvinnoklinikerna i Sydöstra sjukvårdsregionen
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Elizabeth Nedstrand, överläkare Kvinnokliniken Linköping
Godkänd av:
Katri Nieminen, överläkare Kvinnokliniken i Norrköping; Ninnie Borendal Wodlin, Verksamhetschef, Kvinnokliniken i Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2017-04-11