Region Östergötland

Assisterad befruktning

Dokumentnamn:
Assisterad befruktning
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gynekologi, Obstetrik
Giltig fr o m:
2018-11-30
Utfärdande enhet:
Kvinnoklinikerna i Sydöstra sjukvårdsregionen
Målgrupp:
Medarbetare vid Kvinnoklinikerna i Sydöstra sjukvårdsregionen
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Kvinnoklinikerna i Sydöstra sjukvårdsregionen
Godkänd av:
Katri Nieminen, överläkare Kvinnokliniken i Norrköping; Ninnie Borendal Wodlin, Verksamhetschef, Kvinnokliniken i Linköping
Diarienummer:
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2010-10-18
Reviderat 2011-04-05
Reviderat 2013-01-22
Reviderat 2013-12-17
Reviderat 2014-04-10
Reviderat 2014-11-26
Reviderat 2015-01-23
Reviderat 2016-10-19
Reviderat 2016-12-09
Reviderat 2017-07-31
Reviderat 2018-11-30