Region Östergötland

Erytrocytimmunisering under graviditet och förlossning

Dokumentnamn:
Erytrocytimmunisering under graviditet och förlossning
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2019-11-26
Utfärdande enhet:
Kvinnoklinikerna i Sydöstra sjukvårdsregionen
Målgrupp:
Medarbetare vid Kvinnoklinikerna i Sydöstra sjukvårdsregionen
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Kvinnoklinikerna i Sydöstra sjukvårdsregionen
Godkänd av:
Verksamhetscheferna Kvinnoklinikerna i Sydöstra sjukvårdsregionen
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:
Reviderat 2005-03-07
Reviderat 2006-03-07
Reviderat 2007-07-01
Reviderat 2009-02-11
Reviderat 2011-03-14
Reviderat 2013-05-17
Reviderat 2015-11-15
Reviderat 2016-02-25
Reviderat 2018-10-03
Reviderat 2019-11-26