Region Östergötland

Blödningsrubbningar

Dokumentnamn:
Blödningsrubbningar
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gynekologi
Giltig fr o m:
2016-10-21
Utfärdande enhet:
Kvinnoklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnoklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2018-10-01
Framtagen av:
Ninnie Borendal, överläkare Kvinnokliniken Linköping, Jenny Varenhorst, överläkare Kvinnoklinken Norrköping
Godkänd av:
Katri Nieminen, överläkare Kvinnokliniken Norrköping; Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
BKC-2007-80
ICD-10 kod:
(N00-N99) Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Blödningsrubbningar, riktlinjer för utredning och behandling  


Postmenopausala blödningar(PMB)

Skall alltid utredas för att utesluta malignitet och diagnostisera premaligna eller benigna tillstånd.


Orsaker:
• Polyp (20 % av kvinnor >60år)
• Hyperplasi
• Corpus ca (10 % i normalpopulation med PMB, 25 % av dem som har tjockt endometrium )
• Cx ca (1 %)
• Senil atrofi


Utredning:
OBS - Tjockt endometrium utan blödningssymtom behöver inte utredas
• Vaginal ultraljuds us (TVS), vb cyt.prov.
• Vid endometrietjocklek ≥5,0mm eller när endometriet är svårmätbart gå vidare med hydrosonografi och endometrieprov (ex. pipelle) Vid misslyckat eller ej konklusivt prov göres fraktionerad abrasio. Vid misstanke om polyp eller fokal förändring bör hysteroskopi göras.
• Vid endometrietjocklek ≤4,0mm (≤¬4,4mm) och engångsblödning expektans. Vid nya blödningar ta endometrieprov.


Behandling:
• EnligtPAD/symptomatiskt
• Lokalt östrogen vid atrofi

 

Vaginal hydrosonografi vid mottagningsbesöket:

1. Inför en tappningskateter i cervix med hjälp av en tvättång. Placera denna så lågt i uteruskaviteten som möjligt för bästa sikt.

2. Anslut kateter till en 20ml spruta med koksaltslösning (mottagningssköterska /undersköterska håller reda på denna).

3. Under samtidig vaginal ultraljudsundersökning injiceras sakta koksalt till dess att kaviteten fylls upp och kan bedömas. Undersök både sagitellt och transverselllt snitt. Visst läckage får man räkna med! Obs inför ev endometrieprov aspireras ev. kvarvarande koksaltslösning.


Premenopausala blödningsrubbningar


Orsaker:
• Könshormonella rubbningar (ffa efter menache och i perimenopaus)
• Hyper- eller hypothyreos
• Infektion
• Cystor
• Polyp
• Myom
• Malignitet (cx /corpus)
• Blödarsjuka (anamnes på primär hypermenorre)


Utredning:
• Ultraljuds us  ev med hydrosonografi (vid misstanke om polyp/ intrakavitär process)
• Uteslut infektion (ffa. klamydia) och graviditet.
• Vb kontroll av cyt prov
• Vid terapiresistens (eller hereditet) överväg provtagning för ökad blödningsbenägenhet


Behandling:
• Tranexamsyra (T.Cyklokapron / Cyklo-F)
• Hormonell behandling (ex gestagener tabl / hormonspiral/ p-piller)
• Hysteroskopi med fraktionerad abrasio ev. endometrieresektion/ myom resektion
• Endometriedestruktion (ex Thermablate)
• Vb infektionsbehandling
• Vid konstaterad koagulopati octostim
• Vb op.åtgärd (ex cysta, hysterektomi)

 

 


 
Revisionshistorik:

Reviderat 2006-04-10
Reviderat 2007-09-15
Reviderat 2008-09-15
Reviderat 2010-05-27
Reviderat 2012-04-30
Reviderat 2014-10-04
Reviderat 2016-10-21