Region Östergötland

Cervixcancerprevention

Dokumentnamn:
Cervixcancerprevention
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gynekologi
Giltig fr o m:
2019-10-03
Utfärdande enhet:
Kvinnoklinikerna i Linköping och Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnoklinikerna i Linköping och Norrköping
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Caroline Lilliecreutz, överläkare, Kvinnokliniken Linköping
Godkänd av:
Katri Nieminen, verksamhetschef Kvinnokliniken Norrköping; Elizabeth Nedstarnd, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(C00-D48) Tumörer
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2015-05-15
Reviderat 2017-10-01
Reviderat 2018-02-26
Reviderat 2018-09-13
Reviderat 2018-10-29
Reviderat 2019-08-31
Reviderat 2019-10-03