Region Östergötland

Endometriehyperplasi – utredning och behandling

Dokumentnamn:
Endometriehyperplasi – utredning och behandling
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gynekologi
Giltig fr o m:
2018-10-09
Utfärdande enhet:
Kvinnoklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnoklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Evelyn Lundin, överläkare Kvinnokliniken Linköping
Godkänd av:
Katri Nieminen, överläkare Kvinnokliniken Norrköping; Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(N00-N99) Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2006-11-01
Reviderat 2007-12-09
Reviderat 2009-03-08
Reviderat 2011-10-23
Reviderat 2013-10-08
Reviderat 2014-11-11
Reviderat 2016-11-26
Reviderat 2018-10-09