Region Östergötland

Epilepsi: antikonception, graviditet, förlossning, postpartum

Dokumentnamn:
Epilepsi: antikonception, graviditet, förlossning, postpartum
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2019-05-10
Utfärdande enhet:
Kvinnoklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnoklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Caroline Lilliecreutz överläkare Kvinnokliniken i Linköping, Birgitta Zdolsek överläkare Kvinnokliniken i Norrköping
Godkänd av:
Katri Nieminen, verksamhetschef Kvinnokliniken Norrköping; Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(G00-G99) Sjukdomar i nervsystemet
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2016-09-22
Reviderat 2018-01-12
Reviderat 2019-05-10