Region Östergötland

Fetal RhD typning i tidig graviditet

Dokumentnamn:
Fetal RhD typning i tidig graviditet
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2019-04-24
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Linköping
Målgrupp:
Medarbetare Kvinnokliniken i Linköping och Norrköping
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Caroline Lilliecreutz, överläkare kvinnokliniken i Linköping
Godkänd av:
Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnoklinien i Linköping, Katri Nieminen verksamhetschef Kvinnokliniken Norrköpoing
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2017-11-06
Reviderat 2018-05-01
Reviderat 2019-04-24