Region Östergötland

Foster med hjärtmissbildning eller fetal arytmi, handläggning och gemensamma riktlinjer

Dokumentnamn:
Foster med hjärtmissbildning eller fetal arytmi, handläggning och gemensamma riktlinjer
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik, hjärtmissbildning
Giltig fr o m:
2017-04-16
Utfärdande enhet:
Kvinnoklinikerna i Sydöstra sjukvårdsregionen
Målgrupp:
Medarbetare vid Kvinnoklinikerna i Sydöstra sjukvårdsregionen och Barn och ungdomsmedicinska klinikerna i Linköping och Norrköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Kvinnoklinikerna i Sydöstra sjukvårdsregionen
Godkänd av:
Katri Nieminen, överläkare Kvinnokliniken Norrköping; Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping, Ulf Samuelsson, bitr VC Barn- och ungdomssjukhuset Linköping-Motala; Tobias Ekenlie,VC Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2012-25
ICD-10 kod:
(P00-P96) Vissa perinatala tillstånd
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2014-10-04
Reviderat 2016-10-03
Reviderat 2017-04-16