Region Östergötland

Framfall, riktlinjer för konservativ behandling

Dokumentnamn:
Framfall, riktlinjer för konservativ behandling
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gynekologi
Giltig fr o m:
2016-10-22
Utfärdande enhet:
Kvinnoklinikerna i Linköping och Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnoklinikerna i Linköping och Norrköping
Giltig t o m:
2018-10-01
Framtagen av:
Maria Sarberg, specialistläkare Kvinnokliniken i Linköping
Godkänd av:
Katri Nieminen, överläkare Kvinnokliniken Norrköping; Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
BKC-2007-84
ICD-10 kod:
(N00-N99) Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Framfall, riktlinjer för konservativ behandling

Konservativ behandling innebär i regel en kombination av bäckenbottenträning, behandling med östrogener för att stärka slemhinnorna samt ringbehandling.
 

Bäckenbottenträning

En prolaps kan inte tränas bort men symtomet tyngdkänsla kan minska med god muskelkontroll i bäckenbotten. Lättare ansträngningsinkontinens kan botas.


Lokala östrogener

Behandling med lågdos östrogener (Vagifem®, Ovesterin® eller Oestring®) stärker slemhinnorna och kan minska obehagskänsla och trängningsbesvär. Lågdos östrogener innebär mycket låg systemisk effekt och kan därför användas av kvinnor med tidigare djup ventrombos. Kvinnor med genomgången endometriecancer kan använda lågdos östrogen om tumören inte var receptorpositiv för östrogen (diskutera gärna med ansvarig gynonkolog). Kvinnor med genomgången bröstcancer kan efter särskilt övervägande använda lågdos östrogen, dock aldrig under pågående behandling med aromatashämmare. Om mycket angeläget med lokal östrogenbehandling kan onkologen ibland skifta från aromatashämmare till östrogenreceptorblockare. Tag i sådant fall kontakt med ansvarig onkolog. Vi avråder från användning av naturpreparat då inte genomgått samma gransking som registrerade läkemedel.

Ringbehandling

 • Lokala östrogener mycket viktigt
 • Prövning och första insättning görs av läkare (provringar finns för utprovning av rätt storlek)
 • Uppföljande kontroller sköts av sköterska som tränats för uppgiften och erhållit en personlig delegation.
  • Första kontroll efter insättning ska göras inom tre månader.
  • Följande kontroller med sex månaders intervall. Successivt kan man glesa ut kontrollerna (vid enstaka fall till årliga kontroller).
  • Vid kontrollerna avlägsnas ringen, vaginalslemhinnan inspekteras, ringen rengöres/ bytes. Byte av ringstorlek eller typ sker efter behov i samråd med PAL eller gynbakjour.
  • Sköterska förmedlar vb. recept på tidigare förskriven lågdos östrogenbehandling till gynbakjour.
  • Vid sår i vagina får pat. Vara utan ring i 2-3 veckor, och återkommer till samma Ssk för uppföljning. Vb penslas såret med Albothyl-lösning.
  • Sköterska skall rådfråga läkare i samband med patientbesöket när:
  • Sår i vagina kvarstår trots vila utan ring under 1-3 veckor
  • Besvär som vid UVI och urinsticka visar leukocyter / pos. nitrittest.
  • Tecken till vaginit eller riklig/kraftigt illaluktande flytning.


En klassisk prolapsring är inget hinder för samlag. Patienten kan även instrueras för att själv kunna ta ut och sätta in en sådan ring vb.
Kuber och bågar kan prövas vid kort vagina respektive rectocele. Kuber bör dock tas ut för rengöring dagligen, varför patienten måste lära sig att sköta detta själv. Vid inkontinensbesvär kan en ring eller bygel med lyft under blåshalsen vara lämplig.

 

Revisionshistorik:

Reviderat 2006-04-10
Reviderat 2007-10-13
Reviderat 2008-09-15
Reviderat 2010-05-19
Reviderat 2012-04-30
Reviderat 2014-10-26
Reviderat 2016-10-22