Region Östergötland

Graviditetsklåda och intrahepatisk cholestas under graviditet

Dokumentnamn:
Graviditetsklåda och intrahepatisk cholestas under graviditet
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2018-08-31
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Linköping och Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnoklinikerna i Linköping och Norrköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Caroline Lilliecreutz överläkare Kvinnokliniken i Linköping; Birgitta Zdolsek överläkare Kvinnokliniken Norrköping
Godkänd av:
Katri Nieminen, Överläkare Kvinnokliniken Norrköping; Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
BKC-2007-44
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre

Graviditetsklåda och intrahepatisk cholestas under graviditet

Orsakerna till klåda under graviditeten kan vara flera ex dermatit, allergi, gallstensanamnes etc. Det är viktigt att bland kvinnor med klåda under graviditeten urskilja patienter med intrahepatisk cholestas (ICP) eller sk graviditetshepatos (1.5% av gravida). ICP med gallsyror ≥40µmol/l (20 %) är förenat med ökad risk för prematurbörd (19-60%), fetal distress intrapartalt (22-33%) samt IUFD (1-2%).

Symptomatologi
• Klåda – typiskt förekommande i handflator och fotsulor, värst nattetid. Generell klåda på bål och extremiteter förekommer.

Laboratorievärden
• S-gallsyror tags fastande (referensvärde <6 µmol/L)
• S-bilirubin

Diagnoskriterier intrahepatisk cholestas under graviditet
• Klåda och förhöjda gallsyrenivåer i maternellt blod

Transaminaser är förhöjda i 20-60 % av ICP fallen. Halten av s-gallsyror och s-bilirubin är korrelerad till fetal risk men inte transaminasnivåerna.

Handläggning av ICP:
När ICP konstaterats skall prov tas för Hepatit C RNA (kvant) då förekomsten av ICP är vanligare hos patienter med Hepatit C infektion. Pos Hepatit C svar handläggs av specialistläkare inom mödrahälsovården. 

Gallsyror 6-39 µmol/l mild ICP (ej förenat med fetal risk):
• symtomatisk behandling se nedan (i vid mycket svår klåda kan även Ursofalk övervägas)
• Nya prover vid symtomökning

Gallsyror ≥40µmol/l grav ICP (ökad fetal risk): förlossning eller behandling med:
• Ursofalk 1g t.n. fram till partus (effekt på klådan oftast snabb medan sänkning av S-gallsyror kommer först efter ca 7 dagar).
• S-gallsyror och s-bilirubin 1/vecka tills <40µmol/l (och vid ökade besvär)
• Överväg att tidigarelägga förlossningen om s-gallsyror ≥40µmol/l trots behandling.

Symptomatisk behandling av klåda under graviditet (ej ICP)
• Betnovat liniment, kylbalsam
•  Klemastin (Tavegyl®) 1mg 6-8st/d eller Prometazin (Lergigan®) 25mg 1-2tn.

 

 

 

Revisionshistorik:

Reviderat 2007-04-10
Reviderat 2007-10-06
Reviderat 2008-12-07
Reviderat 2010-03-28
Reviderat 2012-05-24
Reviderat 2014-10-01
Reviderat 2016-10-23
Reviderat 2018-08-31