Region Östergötland

Cancer, gynekologisk - kontroll efter behandling

Dokumentnamn:
Cancer, gynekologisk - kontroll efter behandling
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gynekologi
Giltig fr o m:
2019-05-27
Utfärdande enhet:
Kvinnoklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnoklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Evelyn Lundin, överläkare Kvinnokliniken Linköping;
Godkänd av:
Katri Nieminen, Verksamhetschef Kvinnokliniken Norrköping; Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(C00-D48) Tumörer
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2011-10-23
Reviderat 2012-05-09
Reviderat 2014-11-16
Reviderat 2017-11-06
Reviderat 2019-05-27