Region Östergötland

Endometrios, svår smärta

Dokumentnamn:
Endometrios, svår smärta
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gynekologi
Giltig fr o m:
2018-10-29
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken Linköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnoklinikerna i Linköping och Norrköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Guillermo Forfait, överläkare, Kvinnokliniken i Linköping
Godkänd av:
Katri Nieminen, överläkare Kvinnokliniken i Norrköping; Ninnie Borendal Wodlin, Verksamhetschef, Kvinnokliniken i Linköping och Norrköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2018-10-14
Reviderat 2018-10-29