Region Östergötland

Antabus – Före ordination, ordination, uppföljning av ordination

Dokumentnamn:
Antabus – Före ordination, ordination, uppföljning av ordination
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
Antabus, alkoholberoende
Giltig fr o m:
2009-11-01
Utfärdande enhet:
Beroendekliniken i Norrköping
Målgrupp:
Läkare samt delegerade leg ssk på Beroendekliniken
Giltig t o m:
2018-05-18
Framtagen av:
Emily Bjerker, teamledare ÖV/Leg ssk
Godkänd av:
Lennart Heine, MAL
Diarienummer:
NSÖ 2016-151
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Antabus – Före ordination, ordination, uppföljning av ordination


Fakta

- Läkemedlet Antabus används vid alkoholberoende, och skall verka som ett hinder för att intaga alkohol.
- Antabus verksamma substans är Disulfiram, vilket blockerar enzymet acetaldehyd-hydrogenas och orsakar ansamling av acetaldehyd i samband med alkoholintag som leder till obehagliga reaktioner, bl a illamående.
- Behandling med Antabus har länge varit omdiskuterad och studier visar svaga eller obefintliga effekter. Ett undantag utgör behandling där Antabus ges under övervakning, dvs i närvaro av annan person som t ex behandlare, arbetskamrat eller kollega.
- Endast läkare kan förskriva Antabus på recept.

Före ordination av Antabus

- Indikationer
Alkoholism, alkoholmissbruk
- Kontraindikationer
Inkompenserande hjärtsjukdomar (pga risk vid eventuell alkohol/antabusreaktion). Manifesta psykoser. Allvarlig organiska hjärnskada (då dessa tillstånd försämras). Tidigare leverpåverkan vid behandling med Antabus. Aktuell leversjukdom.

- Blodprov
Leverstatus (P-Albumin, P-Bilirubin, P-ALP, P-ASAT, P-ALAT, P-LD, P-GT, P-CRP)

P-ASAT får ej överstiga 2,2 μkat/L (0,76 *3 = 2,28)
P-ALAT får ej överstiga 3,6 µkat/L (1,2 *3 = 3,6)

Om dessa två parametrar ej överstiger nämnda värden kan Antabus ordineras.

Ordination av Antabus

- Ordinera en tablett (400 mg) dagligen de första sju dagarna (1*1 i 7 dagar).
- Efter de första 7 dagarna – ordinera en tablett tre dagar per vecka (t ex 1*1 mån+ons+fre), alternativt 2 tabletter två dagar per vecka (2*1 tis+fre).

Uppföljning av ordination

- Blodprov (leverstatus) skall kontrolleras med en fjorton dagars intervall de första tre månaderna (dvs. varannan vecka). Efter de tre månadernas behandlingstid skall blodprov (leverstatus) kontrolleras med nittio dagars intervall (dvs. var tredje månad).
- OM blodprov visar förhöjda värden skall PAL kontaktas, och Antabusbehandling avbrytas till dess orsak är utredd.

 

Revisionshistorik:

  Senast reviderat: 
  

 

Reviderat av: Godkänt revideringen:
2016-05-19 Radoslav Raychev, MAL Radoslav Raychev, MAL