Region Östergötland

Bedömning av skador och tillstånd i olycksfallsrapport till växeln

Dokumentnamn:
Bedömning av skador och tillstånd i olycksfallsrapport till växeln
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för hälso- och vårdutveckling (CHV)
Sökord:
Olycksfallsrapport
Giltig fr o m:
2012-07-01
Utfärdande enhet:
Chefläkarfunktionen
Målgrupp:
Läkare inom LiÖ
Giltig t o m:
2016-12-31
Framtagen av:
Eva Bengtsson, beredskapssamordnare LiÖ
Godkänd av:
Christer Andersson, chefläkare
Diarienummer:
CCL 2012-152
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.