Region Östergötland

Hälsofrämjande vårdmiljöer

Dokumentnamn:
Hälsofrämjande vårdmiljöer
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för hälso- och vårdutveckling (CHV)
Sökord:
Nybyggnation, ombyggnation, lokaler, lokalutformning, hälsofrämjande
Giltig fr o m:
2016-09-29
Utfärdande enhet:
Verksamhetsutveckling vård och hälsa
Målgrupp:
Chefer och medarbetare
Giltig t o m:
2018-10-01
Framtagen av:
Maria Elgstrand, verksamhetschef Verksamhetsutveckling vård och hälsa
Godkänd av:
Annica Öhrn, produktionsenhetschef, Centrum för hälso- och vårdutveckling
Diarienummer:
CHV 2014-67
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Riktlinjen utgår från den evidens som finns kring betydelsen av stärkande och hälsofrämjande vårdmiljöer ur patient-, anhörig- och medarbetarperspektiv. Se bland annat ”Evidensbas för vårdens arkitektur 1.0” av Ulrich R. Centrum för vårdens arkitektur 1/2012. Malmö 2012. Med hälsofrämjande vårdmiljö menas en vårdmiljö som ger förutsättningar för och bidrar till patientens tillfrisknande, hälsorelaterad livskvalitet och hälsa. Det gäller dels den fysiska miljön men även patienttillfredställelse, upplevelser, positiv distraktion och attraktivitet i vårdmiljön. En bra vårdmiljöför patienter bidrar sannolikt även till en god miljö för besökare och en god arbetsmiljö för medarbetare inom hälso- och sjukvården.

Verksamheten ska vid kravställande om ny- eller ombyggnation eller vid annan lokalförändring, beakta den evidens som finns för hälsofrämjande vårdmiljöer. I patientrummen bör i möjligaste mån ges möjlighet att göra individuella val när det gäller ljus, ljud, temperatur och behov av integritet. I samband med planer för framtida byggande, renovering och modernisering ska detta beaktas. Chefer och medarbetare ansvarar gemensamt för att riktlinjen efterföljs. Verksamheten ska kunna erhålla kompetens- och expertstöd avseende hälsofrämjande vårdmiljöer via Verksamhetsutveckling vård och hälsa, Centrum för hälso- och vårdutveckling.

 

Revisionshistorik:

 

Utgåva

Giltig fr.o.m    

Giltig t.o.m. Kommentar till ny utgåva                                          Godkänd av (titel, namn, datum)
3 2016-09-29 2018-10-01 Uppdatering Annica Öhrn, produktionsenhetschef Centrum för hälso- och vårdutveckling, 2016-09-29
2 2015-10-01 2016-10-01 Uppdatering Annica Öhrn, produktionsenhetschef Centrum för hälso- och vårdutveckling, 2015-10-01
1 2014-06-01            2015-10-01            Dokument skapat Annica Öhrn, produktionsenhetschef Centrum för hälso- och vårdutveckling, 2014-06-01