Region Östergötland

Arbetskläder och skor CKOC

Dokumentnamn:
Arbetskläder och skor CKOC
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Arbetskläder
Giltig fr o m:
2015-01-01
Utfärdande enhet:
Centrum för kirurgi, ortopdi och cancervård
Målgrupp:
Medarbetare CKOC
Giltig t o m:
2019-12-31
Framtagen av:
Ann Josefsson, centrumchef
Godkänd av:
Ann Josefsson, centrumchef
Diarienummer:
CKOC-2015-15
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.