Region Östergötland

Behovs- och riskanalys av behörigheter

Dokumentnamn:
Behovs- och riskanalys av behörigheter
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
styrning behörigheter
Giltig fr o m:
2018-11-29
Utfärdande enhet:
CKOC stab
Målgrupp:
Medarbetare inom Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård
Giltig t o m:
2019-12-31
Framtagen av:
Elias Nohra, IT-samordnare
Godkänd av:
Ann Josefsson, centrumchef
Diarienummer:
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.