Region Östergötland

Betalningsförbindelser i öppen och sluten vård

Dokumentnamn:
Betalningsförbindelser i öppen och sluten vård
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Specialistvårdsremiss, egen vårdbegäran
Giltig fr o m:
2015-12-01
Utfärdande enhet:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård
Målgrupp:
Mottagare av utomlänspatienter
Giltig t o m:
2019-12-31
Framtagen av:
ekonomichef Johanna Hafström, CKOC
Godkänd av:
centrumchef Ann Josefsson, CKOC
Diarienummer:
CKOC 2015-425
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.