Region Östergötland

Ortopediska hjälpmedel

Dokumentnamn:
Ortopediska hjälpmedel
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
ortopedteknik, ortopedtekniska hjälpmedel,
Giltig fr o m:
2013-03-05
Utfärdande enhet:
Ortopedklin US och ViN
Målgrupp:
Förskrivare av ortopedtekniska hjälpmedel
Giltig t o m:
2017-01-31
Framtagen av:
Ann Hertzman, Ortopeden ViN, Andreas Meunier, Ortopeden US, Håkan Ledin, Aleris LiM, Michael Flodin OTA, TeamOlmed
Godkänd av:
Martin Magnusson, Andreas Meunier
Diarienummer:
CKOC-2015-00265
ICD-10 kod:
(M00-M99) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Gemensamma riktlinjer för ordination i Östergötland

Exempel på renodlade ortopediska behandlingshjälpmedel är luxationsbyxor,
Ryggortoser, gips-, frakturortoser och prefabricerade fotortoser

Notering angående ”Mjuka ortoser: [06]”
Allmänna indikationer: Varaktigt behov eller behov postoperativt av stöd och avlastning p.g.a. instabilitet eller smärttillstånd. Ortopedtekniskt hjälpmedel avsedd för idrottsutövning eller annan fritidsaktivitet bekostas av brukaren. Ortopedtekniskt hjälpmedel avsedd enbart för arbetslivet bekostas av arbetsgivaren.
Budgetansvar: Sjukvården; slutenvård, primärvård, BUH.
För mer information: Se ordinationsanvisningar för mjuka (prefabricerade) ortoser.

Spinala ortoser: [0603]
Indikationer: Spinal stenos, osteoporos, kotkompression, skolios, cerebral pares, whip-lashskador, muskeldystrofi, postoperativt (då individuell tillverkning erfordras).
Ex. Skolioskorsetter, hårda korsetter, frakturramar och halsryggsortoser.
Tygkorsetter. Stor restriktivitet vid nyordination.
Egenavgift: 0kr

Ortoser till övre extremiteter: [0606]
Indikationer: pseudoartros, fraktur.
Frakturortoser med individuell anpassning. Oledade hylsor. Stor återhållsamhet vid ordination av ledade ortoser. Använd gips vid kortare behandlingsperioder.
Egenavgift: 0kr


Ortoser till nedre extremiteter: [0612]                                          

Helbensortoser KAFO [061212]
Indikation: Ryggmärgsskada, polioskada, grav varus-/valgusfelställning i knäled, fraktur.
Förskrivare: Spec.komp. ortopedläkare
Egenavgift: 0kr 

Knäortoser KAO [061209]:
Indikationer:  Ligamentskador, neurologiska skador, artros, postoperativt (då individuell tillverkning erfordras).
Notering: Sk. derotationsortoser är ej aktuella.
Förskrivare: Spec.komp. ortopedläkare
Egenavgift: 0kr

Fotledsortoser AFO [061203]:
Ledad och oledad ortos med individuell anpassning.
Indikationer: artros, polio, reumatoid artrit, medfödda deformiteter, neurologisk sjukdom, såravlastning, fraktur.
Förskrivare: Spec.komp. ortoped-L
Egenavgift: 0kr

Extremitetsproteser [0618 till 0627]
Armproteser [0618]:
Förskrivare: Teamansvarig ortopedläkare. Rehabläkare.
Benproteser [0624]:
Förskrivare: Teamansvarig ortopedläkare.
Egenavgift: 0kr
Arm- och benproteser återlämnas till ortopedkliniken när nyttjandebehovet har upphört för demontering och ev. återanvändning av komponenterna.
Processorstyrda proteser ingår inte i de av landstinget finansierade hjälpmedel efter amputation.
Osseointegrerade proteser är inget förstahandsval vid protesförsörjning men kan övervägas i samråd mellan ortoped och OTA i utvalda fall när ingen acceptabel funktion kan uppnås med traditionella proteser och där den förväntade funktionsförbättringen med en osseointegrerad protes motiverar de mycket höga kostnaderna.

Ortopediska skor [0633]

Skor specialtillverkade över egen läst [063306]:
Bekvämskor [063303]
Tofflor tillverkade på inläggsgipsar, sk. Reumatikertofflor [063306]:
Aktuella indikationer för ordination av ortopediska skor är grav deformitet, reumatoid artrit, psoriasis artrit, kongenital missbildning, tillstånd efter trauma med deformitet, neurologisk sjukdom, diabetes i kombination med indikationer som ökar risk för fotsår, arteriosclerotiska cirkulationsrubbningar, terapiresistenta ödem.
Förskrivare: Spec.komp. ortopedläkare.
Egenavgift: Vuxna: 1 000kr/par, Barn t.o.m. 20år 500 kr/par.
Normalförbrukning – 1 par per år för vuxna, 3 par per år för barn (t.o.m. 20år). Notering angående vuxna: Undantag kan göras för första ordinationsåret då normaltilldelningen är 2 par.
I regel som anger begränsning av antal par/år undantas s.k.reumatikertofflor.
De angivna antalen är riktvärden och måste medicinskt i varje enskilt fall prövas huruvida en enskild patient har behov av ett eller fler par skor under ett år.

Behandlingsskor
Indikation: Avlastning för sårläkning vid t.ex. diabetes, arteriosclerotiska cirkulationsrubbningar, brännskada, bandageutrymme postop.
Förskrivare: Spec.komp. ortopedläkare
Egenavgift: 0kr

Reparation av ortopediska skor:
Egenavgift för klackning: 200 kr/par.
Egenavgift för sulning och klackning: 250 kr/par.
Antal begränsas av egenavgift, i övrigt ingen begränsning.

Skor vid onormalt slitage                                                                Indikation: Bidrag kan utgå för handikappade som p g a handikappet har onormalt stor förslitning av skor.
Förskrivare: Spec.komp. ortopedläkare
Egenavgift: Vuxna: 1 000 kr/par, Barn 500 kr/par  (t.o.m.20 år). Antal begränsas av egenavgift, i övrigt ingen begränsning.

Reparation av skor vid onormalt slitage:
Egenavgift för klackning: 200 kr/par.
Egenavgift för sulning och klackning: 250 kr/par.
Antal begränsas av egenavgift, i övrigt ingen begränsning.

Skoinlägg                                                                                            Indikationer: Ordineras för samma diagnoser som för ortopediska skor.
Andra indikationer:  Stressfraktur, calcaneusfraktur, tibialis posterior tendinit/insufficiens, komplikationer efter fotkirurgi.
Förtydligande: Bidrag till inlägg ges inte vid normalkonfigurerade fötter med lindriga besvär/felställningar såsom: Pes planovalgus, pes transversus planus, mortons metatarsalgi, metatarsalgi, hammartå, hallux valgus, plantarfascit, achillestendinit, protrusio.
Förskrivare: Spec.komp. ortopedläkare
Egenavgift för inlägg: 500 kronor per par - gäller även vid 1 st inlägg
Inlägg för idrottsändamål: Bekostas inte med landstingsbidrag.

Anpassade konfektionsskor : 
Normalförbrukning för skoförhöjningar, övriga skoåtgärder och olikstora skor – 2 par per år för vuxna, 3 par per år för barn (t.o.m. 20år)
De angivna antalen är riktvärden och måste medicinskt i varje enskilt fall prövas huruvida en enskild patient har behov av ett eller fler par skor under ett år.

Skoförhöjningar:
Indikationer: Benlängdskillnad på 2 cm eller mer. (lägre vid iatrogen postoperativ benlängdsskillnad)
Borttagning av skoförhöjning sker efter ordination
Egenavgift: 0kr 
Förskrivare: Spec.komp. ortopedläkare

Övriga skoåtgärder:
T.ex.: rullsula, utbyggd klack och sula, lateral/medial förhöjning.
Indikationer: Artros, ledbandskador, neurologiska skador.
Egenavgift: 0kr 
Förskrivare: Spec.komp. ortopedläkare

Olikstora skor:
Indikationer: Fotstorleksskillnad som är två skonummer eller mer (d.v.s. längddifferens på 14mm eller mer, viddifferens på 12mm eller mer) medför att bidrag utgår till ena skoparet. Det andra skoparet bekostas av patienten.
Förskrivare: Spec.komp. ortoped-L
Egenavgift: För olikstora skor betalar brukaren och ortopedkliniken ett par var.

Samrådsgrupp:

Central samrådsgrupp ska bestå av de lokala ortopediska cheferna för TeamOlmed (ortopedtekniska avdelningar), och verksamhetschefer för respektive klinik eller av dessa delegerad person.
Samrådsgrupp vid varje sjukhus ska bestå av OTA-chef samt verksamhetschef eller av denne delegerad samt teamansvariga doktorer.


 

Revisionshistorik:

Datum kommentar, åtgärd Godkänd
150115 nytt diarienr pga, namnbyte Andreas Meunier