Region Östergötland

Ansvar enligt SOSFS 2008:1

Dokumentnamn:
Ansvar enligt SOSFS 2008:1
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för medicinsk teknik och IT (CMIT)
Sökord:
Giltig fr o m:
2016-04-08
Utfärdande enhet:
CMIT
Målgrupp:
Verksamhetschefer inom RÖ samt CMIT
Giltig t o m:
2017-04-10
Framtagen av:
Jan Fahlgren och Magnus Stridsman
Godkänd av:
Mats Uddin
Diarienummer:
cmit-
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

I bifogat dokument finns den fullständiga riktlinjen

Ansvar enligt SOSFS 2008_1 i RÖ

Detta dokument fastställer det ansvar och uppdrag som enligt SOSFS 2008:1 som skall gälla inom Region Östergötland.

Enligt SOSFS 2008:1 har vårdgivaren (Region Östergötland) ansvar för kvalitetssystem och lokala instruktioner för användning av medicintekniska produkter. Vårdgivaren har möjlighet att till en eller flera verksamhetschefer uppdra ansvaret för verkställande av uppställda krav på medicintekniska produkter och deras handhavande.