Region Östergötland

Cytodose/ELAS - Reservrutin vid driftstopp

Dokumentnamn:
Cytodose/ELAS - Reservrutin vid driftstopp
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för medicinsk teknik och IT (CMIT)
Sökord:
Driftavbrott, reservrutiner, driftstörning
Giltig fr o m:
2015-06-01
Utfärdande enhet:
CVU - medicinsk teknik och IT
Målgrupp:
Alla användare av Patientjournalen/Cytodose/ELAS inom Regionen Östergötland.
Giltig t o m:
2020-01-06
Framtagen av:
Förvaltningen Patientjournalen
Godkänd av:
Thomas Muhr, Objektägare Patientjournalen
Diarienummer:
Dokumenta
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Hela dokumentet "Cytodose/ELAS - Reservrutin vid driftstopp" för utskrift.

Reservrutin vid driftstopp av Cytodose/ELAS

Rutinen vid driftstopp av Cytodose/ELAS, planerade eller oplanerade, bygger på att den rekvisition som skickas till sjukhusapoteket alltid skrivs ut på papper i samband med att beställningen skickas. Pappersrekvisitionen sparas lokalt till dess behandlingen är given och därefter kasseras den.

Information om driftstoppet finns på Lisa, under Driftinformation. Där informeras också om när Cytodose/ELAS är i drift igen.

Rutinen avser hanteringen före, under och efter planerade eller oplanerade driftstopp av Cytodose/ELAS. Beroende på driftstoppets längd kan berörda enheter behöva övergå till reservrutiner:

Vid planerade driftstopp:
Övergång till reservrutiner beslutas av förvaltningen av Patientjournalen.
Vid oplanerade driftstopp:
Förutom enligt beslut från förvaltningen av Patientjournalen kan övergång till reservrutiner på enheten avgöras av ansvarig verksamhetschef alternativt medicinskt ledningsansvarig läkare.
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Revisionshistorik:

Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum)
2017-10-27 Ändrad godkännare Thomas Muhr, Objektägare Patientjournalen
2016-10-31 Förlängt datum Lena Hansson, Förvaltningsledare IT Patientjournalen
2015-06-01 2016-10-31 Dokument sammanställt av Chris Sandgren baserat på underlag från Veckogruppen Cytodose/ELAS och Christine Cedbro systemförvaltare Cytodose/ELAS. Lena Hansson, Förvaltningsledare IT Patientjournalen.
Fredrik Lindblom, Förvaltningsledare Patientjournalen.
Anette Notklev, Objektägare Patientjournalen.
Bo Orlenius, Objektägare Patientjournalen.