Region Östergötland

Beställning av smörgåsar till patienter

Dokumentnamn:
Beställning av smörgåsar till patienter
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2019-03-20
Utfärdande enhet:
Dagkirurgiska enheten Finspång
Målgrupp:
Region Östergötland
Giltig t o m:
2024-03-20
Framtagen av:
Peter Cox, anestesiläkare
Godkänd av:
Annelie Ljungblad Moberg, enhetschef
Diarienummer:
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder: