Region Östergötland

Uppförande av nytt PM samt revidering av befintligt PM

Dokumentnamn:
Uppförande av nytt PM samt revidering av befintligt PM
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
PM, uppförande, reviderande
Giltig fr o m:
2016-01-01
Utfärdande enhet:
Dagkirurgiska Enheten Finspång
Målgrupp:
Medarbetare DKE
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Jenni Malmlöv, vårdadministratör
Godkänd av:
Annelie Ljungblad Moberg, vårdenhetschef
Diarienummer:
CKOC-2016-00143
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Uppförande av nytt PM samt reviderande av befintligt PM

PM skrivs i avsedd PM mall i Word format. Mallen finns på http://lisa.lio.se/Startsida/Pressrum/Profil-och-riktlinjer/Mallar-och-grafisk-profil/PM/

I sidhuvudet anges:

Dokumenttyp Klassificeras enligt LiÖ`s anvisningar, se dokument i PM mall.
Dokumentnamn Ange passande namn på PM
Utfärdande PE Vår produktionsenhet som är CKOC
Sökord  Dessa är viktiga för att man lätt ska kunna söka och hitta PM:et. Här ange flera olika sökord med komma tecken emellan, nyckelord för det aktuella PM:et.
Giltighetstid fr o m Ange datum från när PM börjar gälla.
Utfärdande enhet Här är det Dagkirurgiska Enheten Finspång.
Målgrupp  Ange till vilka personer/grupp PM:et är riktat.
Giltigt t o m  Ange datum när PM slutar gälla eller ska revideras. Kan vara som längst 2 år har vi bestämt på DKE.
Framtagen av Ditt namn.
Godkänd av  Vårdenhetschef, verksamhetschef eller anestesiläkare. Beror på vad PM:et handlar om.
Diarienummer Nummer som registreras av diarieförare som är läkarsekreterare på DKE  ,används för bokföring av dokumentet. 
 

Skriv sedan ditt PM i löpande text med en rubrik överst.

I sidfoten anges endast vid revidering av PM:

Giltigt fr o m  Ange datum
Kommentar till ny utgåva Kort varför revision vid ändring ägt rum
Godkänt av   Namn på behörig person att godkänna PM.

När man uppfört ett nytt PM och fått det godkänt så ska det diarieföras av sekreterare. Sänd ett mail om detta. Efter diarieföring ska PM ansvariga lägga ut det på vår hemsida för tillgång inom LiÖ. Maila dem info om detta.

Om man reviderar/ändrar i ett PM så ska det göras av någon som kan godkänna eller godkännas av denne innan man går vidare. Ändringen meddelas ansvariga via mail/eller papper där ändrad text är markerad. De uppdaterar då det aktuella PM:et på LIO.se.

Om man ger befintligt PM ett nytt namn så jämställer man det med ett nytt PM.

En automatisk förlängning av gällande datum bevakas av Jenni Malmlöv som sedan via mail till sekreterare som ansvarar för att diarieföra det hela.