Region Östergötland

Amning och anestesi

Dokumentnamn:
Amning och anestesi
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Amning, anestesi
Giltig fr o m:
2016-01-01
Utfärdande enhet:
Dagkirurgiska Enheten Finspång
Målgrupp:
Medarbetare DKE
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Peter Cox, anestesiläkare
Godkänd av:
Peter Carlsson, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2016-00134
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

I stort sätt alla läkemedel som används i samband med anestesi förekommer i så ringa mängder i bröstmjölk att restriktioner i amning inte behövs. Följande läkemedel är aktuella på DKE:

Premedicinering

Paracetamol: låg utsöndring i mjölk, ingen fara för barnet.
Brufen retard: ingen fara för barnet (gäller även andra NSAID preparat)
OxyContin/OxyNorm: uppgifter saknas rekommenderas ej i FASS. Jag bedömmer faran som obefintlig (inga aktiva metaboliter, sannolikt ingen fara).

Anestesimedel

Propofol: få uppgifter finns. En studie har visat låg utsöndring. Jag bedömer faran som obefintlig.
Sevoran: uppgifter saknas. Ingen fara (utsöndras via lungorna)
Fentanyl, Rapifen, Ultiva: ingen fara.
Celocurin, Esmeron: uppgifter saknas, allmänt accepterat som ingen fara.
Efedrin: uppgifter saknas, kortverkande ingen fara.
Marcain, Ropivacain, Carbocain: ingen fara

Sammanfattning: ammande mammor behandlas precis som alla andra patienter.