Region Östergötland

Anestesigas utsläpp

Dokumentnamn:
Anestesigas utsläpp
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2019-03-20
Utfärdande enhet:
Dagkirurgiska enheten Finspång
Målgrupp:
Region Östergötland
Giltig t o m:
2024-03-20
Framtagen av:
Peter Cox, anestesiläkare
Godkänd av:
Pether Carlsson, verksamhetschef
Diarienummer:
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder: