Region Östergötland

Granskning av hälsodeklaration

Dokumentnamn:
Granskning av hälsodeklaration
Dokumenttyp:
Medicinsk manual
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Hälsodeklaration
Giltig fr o m:
2019-03-19
Utfärdande enhet:
Dagkirurgiska enheten Finspång
Målgrupp:
Region Östergötland
Giltig t o m:
2024-03-19
Framtagen av:
Peter Cox, anestesiläkare
Godkänd av:
Annelie Ljungblad Moberg
Diarienummer:
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder: