Region Östergötland

Arbetstider Dagkirurgiska kliniken ViN

Dokumentnamn:
Arbetstider Dagkirurgiska kliniken ViN
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2018-02-01
Utfärdande enhet:
Dagkirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare och samarbetskliniker
Giltig t o m:
2019-01-31
Framtagen av:
Carina Olsson vårdenhetschef
Godkänd av:
Helene Kaale Verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2018-00027
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.