Region Östergötland

GH-kurva

Dokumentnamn:
GH-kurva
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Endokrin- sjukdom i hypofysen
Giltig fr o m:
2015-07-21
Utfärdande enhet:
Endokrinmedicinska enheten
Målgrupp:
Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor
Giltig t o m:
2019-07-21
Framtagen av:
Jeanette Wahlberg, överläkare, Bertil Ekman, över
Godkänd av:
Christina Hedman, överläkare, verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2013-00184
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik: