Region Östergötland

Avfallshantering

Dokumentnamn:
Avfallshantering
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
FM-centrum i Östergötland (FC)
Sökord:
Avfall, sortering, farligt avfall
Giltig fr o m:
2016-01-15
Utfärdande enhet:
Miljö och Säkerhet Region Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom RÖ, vårdenhetschefer, FM centrum
Giltig t o m:
2018-06-15
Framtagen av:
Karin Ramstedt, Miljöstrateg
Godkänd av:
Mats E Persson, Miljö- och säkerhetschef
Diarienummer:
RS 2015-563
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.