Region Östergötland

Brandskyddsarbete i Region Östergötlands lokaler och verksamheter

Dokumentnamn:
Brandskyddsarbete i Region Östergötlands lokaler och verksamheter
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
FM-centrum i Östergötland (FC)
Sökord:
Brandskydd, säkerhet, RS 2016-81
Giltig fr o m:
2015-10-26
Utfärdande enhet:
FC, BoF funktionsområden
Målgrupp:
Medarbetare, chefer, entreprenörer,externa hyresgäster
Giltig t o m:
2017-02-01
Framtagen av:
Anders Åberg, brandskyddscontroller
Godkänd av:
Reine Sundell, Fastighetschef
Diarienummer:
RS 2016-81
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:

Ersätter LiÖ 2012-1669.