Region Östergötland

PONV-Bedömning och åtgärder vid illamående på avdelning 53

Dokumentnamn:
PONV-Bedömning och åtgärder vid illamående på avdelning 53
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Sinnescentrum
Sökord:
PONV, postoperativt illamående
Giltig fr o m:
2018-09-05
Utfärdande enhet:
Hand- och plastikkirurgen, avd 53
Målgrupp:
Sjuksköterskor och Läkare Hand- och plastiken avd 53.
Giltig t o m:
2022-11-03
Framtagen av:
Malin Wals och Louise Artursson leg sjuksköterskor
Godkänd av:
Thomas Hansson
Diarienummer:
SC-2018-00180
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

Bakgrund

Illamående och kräkning (PONV) är, utöver smärta, det vanligaste problemet för patienter i det postoperativa förloppet. Förutom försämrad patientkomfort och ökat vårdbehov kan PONV även leda till gastro-pulmonell aspiration, elektrolytstörning, försämrad sårläkning och hematombildning. En initial bedömning av PONV görs av anestiolog inför operation då även eventuellt behov av profylax planeras. Fortsatt bedömning och initierande av åtgärder under vårdtiden görs av omvårdnadspersonal på avdelningen.

PONV (=postoperativ nausea and vomiting) Postoperativt illamående

Riskfaktorer för

 • Ung patient
 • Kvinnligt kön
 • Icke-rökare
 • PONV vid tidigare anestesi
 • Opioider postoperativt
 • Långvarig fasta
 • Obstipation eller andra magbesvär
 • Gallvägssjukdom
 • Postoperativt illamående
 • Obstipation
 • Rörelserelaterat
 • Morfininducerat
 • Cytostatika- och/eller strålbehandling
 • Övriga läkemedelsbiverkningar

Illamåendeanalys - kartlägg orsaken till illamåendet

 • Postoperativt illamående
 • Obstipation
 • Rörelserelaterat
 • Morfininducerat
 • Cytostatika- och/eller strålbehandling
 • Övriga läkemedelsbiverkningar

PONV graderas med fördel genom användning av MANE-skalan (Morrow Assessment Nausea and Emesis).

0 mycket milt illamående
1 mycket milt illamående
2 måttligt illamående
3 svårt illamående
4 mycket svårt illamående
5 outhärdligt illamående
6 inget illamående

 

Åtgärder mot illamående och kräkning

Profylaktiska omvårdnadsåtgärder:

 • Akupressurband bilateralt. Akupressurband ska användas på patienter med hög risk för PONV, banden ska sättas på preoperativt och sitta kvar minst 10 h postoperativt.

Icke farmakologiska åtgärder:

 • Höj huvudändan på sängen.
 • Ge syrgas 2 l/min.
 • Iaktta försiktighet vid transport och vändning.
 • Uppmana patienten att andas djupa långsamma andetag, ca 6-8 andetag/minut.
 • Avvakta vätska och föda tills patienten är hungrig.
 • Undvik fet mat och servera istället kokt, ugnsstekt eller kall mat.
 • Servera klara drycker t.ex. juice, saft eller citronvatten.
 • Salt mat kan dämpa illamående t.ex. buljong eller salta kex.

Farmakologiska åtgärder – tänk på att välja läkemedel och administrationssätt beroende på indikation. Farmakologisk behandling är rekommenderad vid MANE ≥3 eller vid upprepade kräkningar även om illamående saknas.

Zofran® (Ondansetron)

Indikation: PONV, illamående i samband med cytostatika- och strålbehandling

Försiktighet vid: Nedsatt leverfunktion samt äldre

Vanliga biverkningar: Huvudvärk, förstoppning

 

Postafen ® (Meklozin)

Indikation: Rörelsesjuka, PONV

Försiktighet vid: Urinretention, demens, nedsatt gastrointestinal motalitet, myasthenia gravis, glaukom, pylorusstenos

Vanliga biverkningar: Dåsighet, sedering, yrsel, muntorrhet

 

Primperan® (Metoklopramid)

Indikation: Illamående vid cytostatika- och strålbehandling och vid migrän. Primperan bidra till en ökad tarmmotorik och används med fördel när denna effekt är önskvärd, ex vid obstipation.

Kontraindicerat: GI-perforation, GI-blödning, mekanisk obstruktion, epilepsi, parkinson

Försiktighet vid: Nedsatt njurfunktion, gravt nedsatt leverfunktion, neurologiska sjukdomar

Vanliga biverkningar: Somnolens, extrapyramidala störningar, diarré, hypotension.

 

Granisetron

Indikation: PONV, illamående vid cytostatika-och strålbehandling 

Försiktighet vid: Gravt nedsatt njurfunktion, subakut tarmobstruktion

Vanliga biverkningar: Förstoppning, diarré, huvudvärk, sömnlöshet

 

Utvärdering av effekt

Tänk på att utvärdera och dokumentera effekten av utförda åtgärder, såväl icke-farmakologiska som farmakologiska. Vid utebliven effekt efter både icke-farmakologiska och farmakologiska åtgärder kontakta läkare för vidare bedömning och eventuell ordination.

Referenser

1)    Narkosguiden  www.narkosguiden.se

2)    Fass. Fass för förskrivare. www.fass.se

 

Revisionshistorik: