Region Östergötland

Undernäring - att förebygga och behandla undernäring hos patienter över 18 år

Dokumentnamn:
Undernäring - att förebygga och behandla undernäring hos patienter över 18 år
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Regiongemensamt ()
Sökord:
undernäring, nutrition, riskbedömning
Giltig fr o m:
2015-09-01
Utfärdande enhet:
Utvecklings-och patientsäkerhetsenheten CHV
Målgrupp:
Medarbetare i slutenvård, primärvård och på specialistmottagningar
Giltig t o m:
2021-09-01
Framtagen av:
Utvecklings-och patientsäkerhetsenheten
Godkänd av:
Martin Magnusson, vårddirektör
Diarienummer:
Dnr CHV-2015-64
ICD-10 kod:
(Z00-Z99) Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre