Region Östergötland

Vätskebalans på avdelning 53.

Dokumentnamn:
Vätskebalans på avdelning 53.
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Sinnescentrum
Sökord:
Vätskebalans, vätskebalansberäkning
Giltig fr o m:
2018-05-31
Utfärdande enhet:
Hand- och Plastikkirurgen
Målgrupp:
Sjuksköterskor på avdelning 53
Giltig t o m:
2022-05-31
Framtagen av:
Louise Artursson, leg sjuksköterska
Godkänd av:
Thomas Hansson, versamhetschef
Diarienummer:
SC-2018-00116
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Bakgrund

Det basala vätskebehovet kan generellt räknas till 30ml/kg kroppsvikt. Hos vuxna är en urinproduktion på 0,5-1ml/timme/kg kroppsvikt ett tecken på en korrekt vätsketillförsel. Viktförändringen står ofta i proportion till aktuella förändringar i kroppens vätskemängd.

Vätskebalans räknas om detta ordinerats t.ex. vid dryckes- och urinmätning. Nattsjuksköterskan sammanställer den totala mängden plus eller minusbalans, vilket dokumenteras i Cosmic under vätskebalans. Som rutin skall morgonvikt tas varje måndag och torsdag om inget annat ordineras.

Vätskebalansberäkning

Vätskebalansen räknas över dygnet (06-06). Nollning av pumpar och dygnets vätskebalans utförs vid klockan 06:00.

 

Tillförsel

Allt parenteralt/intravenöst och enteralt. Den sammanlagda vätskemängden från sprut/volymspumpar.  Då blodtransfusion givits beräknas blod och plasma som 280 ml. Exakt mängd skall beräknas gällande trombocyttillförsel, vilket står angivet på påsen.

 

Förluster

Urin, avföringsmängd via tarmsond, kräkning, basalperspiratio och dränage. Behandling med Clinitronsäng ger extra förlust på 1000 ml/dygn.

 

Basalperspiratio beräknas på ett dygn. 15 ml * dagens vikt i kg. Öka med 25 % per grad Celsius som kroppstemperaturen avviker från 37 grader.

37°       38°      39°       40°

1,00    1,25      1,50     1,75