Region Östergötland

Behandling av tagställen

Dokumentnamn:
Behandling av tagställen
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Tagställe, förband, hud, briva,
Giltig fr o m:
2015-01-14
Utfärdande enhet:
Brännskadecentrum
Målgrupp:
Medarbetare på HPK
Giltig t o m:
2021-12-28
Framtagen av:
Matilda Karlsson
Godkänd av:
Thomas Hansson, Verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2012-00093
ICD-10 kod:
(L00-L99) Hudens och underhudens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

Behandlingen av tagställen

Generella riktlinjer för omläggning av tagställen efter delhudstransplantation.

Ett tagställe är ett sår som uppkommit då kirurgen tagit frisk hud från en del av kroppen, vanligen från lårets framsida, och placerat huden över ett sår. Tagstället kan ses som ett större skrubbsår och bör vara läkt inom tre veckor.


För operationspersonal
På det färska tagstället läggs 4 lager Aquacel ® Extra, finns inte Extra används vanliga Aquacel ® eller Exufiber® i samma antal. Om tagstället är litet klipps förslagsvis förbandet till lagom storlek, tänk på en marginal av åtminstone 2-3 cm utanför sårkanterna. Dubbelvik inte förbandet för att få fler lager utan klipp isär dem. Täck samtliga lager med en Tegaderm® film, sätt filmen med god marginal, minst 10 cm utanför tagstället. Linda tagstället med en elastisk linda för att hämma blödning och glidning av förband och sätt Tubifast® överst.

Avsteg: Om det saknas marginaler för att fästa Tegaderm® filmen, såsom t.ex. vid stora brännskador använd annat förband såsom polyurethanskumsförband. Valet av förband beslutas av operatören.


För vårdpersonal
Undvik att lyfta på Tegaderm ® filmen och Aquacel Extra ® inom de närmsta dagarna efter operation. Om möjligt är det bättre att förstärka filmen och lägga absorberande förband utanpå filmen samt linda tagstället med elastisk linda. Vid stort och besvärande läckage måste förbandet bytas och ersättas med nya lager Aquacel Extra®. Endast mättade förband ska inte bytas. Om du behöver byta förband eftersträva alltid att det innersta lagret Aquacel Extra® kvarlämnas till nästa omläggning. Om du drar bort Aquacel Extra ® som vidhäftat mot sårytan kommer du att skada tagstället och läkningsprocessen störs. Då tagstället kommer att fortsätta vätska är det viktigt att du ersätter de lager du tagit bort med nya torra Aquacel Extra ®. Lägg 2-4 nya lager beroende på uppskattad vätskning. Tänk på att lägga förbanden med marginal utanför sårkanterna då förbandet kan glida nedåt. Om förbandet inte läckt eller någon infektionsmisstanke uppstått bör nästa omläggning ske tidigast 3 v. efter operation.  

Om man tvingas att avlägsna Tegaderm® filmen och samtliga lager Aquacel Extra® innan tagstället är läkt och tagstället inte längre ser ut att vätska är det bra att byta behandlingsregim helt. Aquacel Extra ® med Tegaderm® skall endast användas när tagstället vätskar. Om det innersta lagret fortfarande vidhäftar vid sårytan kvarlämnas detta, nya lager Aquacel Extra ® läggs på och sedan fixeras detta med Tegaderm® film. Lägg inte någon annan typ av förband ovan ett vidhäftat Aquacel Extra®. Om Aquacel Extra ® skall läggas på ett torrt tagställe (med innersta lagret vidhäftat) kan med fördel fuktas lite med koksalt, likadant vid avlägsnande av Aquacel Extra ® som vidhäftat på ett mindre område. Aquacel Extra ® ska inte ligga torrt utan film och således alltså inte direkt täckas med torra kompresser eller absorberande förband. Om tagstället ej är läkt efter 3 v. kontaktas Hand och Plastikkirurgiska klinikens Brännskademottagning på telefonnummer 010-103 19 54 för inbokning av besök alternativt råd om fortsatt behandling. Brännskademottagningen kan kontaktas vardagar mellan kl. 8-16 övrig tid kontaktas kliniken på telefonnummer 013-103 11 54.


Efter läkning: När tagstället är läkt kommer samtliga lager Aquacel Extra® enkelt att avlägsnas. Är tagstället läkt, dvs. huden är helt intakt utan sår, smörjs sårområdet försiktigt med fet mjukgörande salva såsom Decubal® (ej vaselin). Salvan får ej innehålla parfym. Om tagstället ter sig skört kan man vänta några dagar med att börja smörja. Om det finns små defekter kvar kan ett skyddande förband såsom Mepilex Transfer ® användas. Tagstället skyddas mot mekanisk skada med Tubifast® under första månaden. Tagstället skyddas mot sol närmsta året efter operation för att förhindra ogynnsam ärrläkning.


Infektion: Om patienten klagar på tillstötande smärta (enbart klåda tyder på god läkning) och/eller feber bör infektion misstänkas. Andra tecken på infektion är obehaglig lukt, svullnad och röda sårkanter. Vid infektionsmisstanke skall Hand- och Plastikkirurgiska klinikens Brännskademottagning kontaktas för information om fortsatt handhavande. Vid klara kliniska infektionstecken rekommenderas antibiotikabehandling med T. Heracillin® 750 mg x 3 eller enligt resistensmönster, men detta beslut fattas av ansvarig vårdgivare.


Kontaktuppgifter: Brännskademottagningen kan kontaktas vardagar mellan kl. 8-16 på
telefonummer 010-103 19 54, övrig tid kontaktas kliniken på telefonnummer 013-103 11 54.

 

Revisionshistorik:

Reviderat jan 2019.