Region Östergötland

MEEK-transplanterad hud

Dokumentnamn:
MEEK-transplanterad hud
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
MEEK
Giltig fr o m:
2015-06-01
Utfärdande enhet:
Brännskadecentrum
Målgrupp:
Medarbetare Briva
Giltig t o m:
2022-12-29
Framtagen av:
Matilda Karlsson sjuksköterska, Moustafa Elmasry plastikkirurg, Pia Olofsson plastikkirurg
Godkänd av:
Thomas Hansson VC
Diarienummer:
SC-2015-00164
ICD-10 kod:
(L00-L99) Hudens och underhudens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Riktlinjer vid utförande av MEEK transplantation och efterföljande sårbehandling av MEEK transplanterad hud.

Skördning av hud för MEEK-teknik
Tagställen för MEEK hud bör ej ”smörjas” inför transplantation då detta gör att transplantatet fäster sämre mot den plisserade nylonduken. Vatten eller lösning med vatten och adrenalin fungerar dock väl. Huden tas med dermatom (GARD 2) helst används det Humeca dermatom som finns på Centraloperation.

Förberedning av hud innan den skärs
Korkplattan som medföljer den plisserade duken doppas helt kort i vatten innan huden läggs på den. Huden läggs med den dermala sidan mot korken (epidermis uppåt). Om transplantatet är mindre än korkplattan kan flera transplantat läggas bredvid varandra. Låt dock ej huden hänga utanför korkplattan (otillräcklig separation av hudöarna). Korken, täckt med transplantat, placeras i skärblocket. Fukta ev. lockets insida med vatten innan det stängs, förebygger att graftet fastnar i locket. Stäng locket och lås med skruvarna.

Delning av huden
Maskinen innehåller 13 parallella runda blad. Korkplattan med transplantatet på, förs genom Mesh-apparaten, där bladen skär genom transplantatet, men inte genom korken. Transplantatet blir således skuret i 14 strimlor som är 3 mm breda. Efter den första delningen vrids korken
90° och passeras genom Mesh-apparaten för andra gången, vilket innebär att transplantatet är uppdelat i 14x14 bitar vardera mätande 3x3 mm. Efter andra delningen avlägsnas korkplattan från maskinen, med det skurna transplantatet på plats.

Sprayning, fixering mot plisserad duk/expandering av duk
Flytta korkplattan från MEEK maskinen, lägg den på plant underlag och spraya den övre (epidermala) ytan på transplantatet med den klistrande sprayen (MEEK spray glue). Om epidermis är fuktigt kan det torkas lätt före sprayning.  Spraya från ca 20 cm avstånd och låt limmet torka 5-8 minuter.
Korkplattan, täckt med transplantat och lim, pressas sedan mot den plisserade duken med den nysprayade epidermis/ovansidan nedåt mot duken. Denna duk är vikt på ett underlag i 14x14 ”fyrkantsveck” vilka motsvarar nedskärningarna i transplantatet. Därefter tas korken försiktigt bort, vänta gärna upp till 5 min, lyft korken mkt försiktigt. Graftet/öarna skall nu sitta fast på duken. Om du inte tänkt lägga på öarna direkt, bibehåll korkplattan så nära inpå detta som möjligt (för att undvika uttorkning av öarna).

Den plisserade duken breds ut med fast grepp på alla fyra sidor, tills vecken blir helt utvikta.  Slutligen avlägsnas aluminiumbaksidan. Applicera duken med graft-sidan mot såret och förankra med agraffer. Vik upp duköverskottet eller klipp bort det för att passa in nästa duk.

MEEK transplantat och autologa celler
Vid dålig tillgång på delhud används MEEK teknik. För transplantation av odlade celler använd omvänd ordning mot normalt, dvs cellerna sprayas på väl reviderad hud och på detta läggs MEEK huden. Dukarna ”staplas” fast på normalt sätt. Ingen Adaptic® läggs ovanpå transplanterat område då dukarna fungerar som förband. All efterföljande rutin sker enligt nedan.


Videolänk- hur går MEEK micrografting till?

http://www.humeca.com/product/meek-micrograft/videos/

 

 

                            
 

 Korkplatta och plisserad duk                                 Skuren hud placerad på korkplatta

        

 

                                        

Placering av kork på                                              Duken har delvis dragits ut
duken

              

 

 

                       

Duken är helt utdragen                                                      Applicering på patienten          

 

Sårbehandling varannan dag fram till bryt av dukarna (bryt dag 7-10).
Varannan dag skall samtliga ytterförband ner till MEEK dukar avlägsnas och såren luftas. Efter avlägsnande av förband ner till MEEK duken läggs klorhexidinlösningsindränkta kompresser på dukarna under ca 1 timme, därefter luftning/öppen behandling under ca 1 tim, sedan läggs ånyo dubbla lager jelonet, fluffade kompresser och fixering.

 

 

Takedown/Bryt 7-10 dagar efter påläggning av celler
Brytet innebär att samtliga förband ner till cellerna (d.v.s. även MEEK duken) avlägsnas under rena förhållanden. Avlägsna agrafferna och därefter MEEK duken försiktigt. Blöt gärna upp MEEK-duken något innan avlägsnande genom att lägga på klorhexidinlösningsindränkta kompresser några minuter.

 

Förband efter takedown
Använd Jelonet och över detta torra kompresser, omläggning varannan dag om inget annat bestäms.

  

MEEK öar