Region Östergötland

Postoperativ övervakning på Brännskadecentrum

Dokumentnamn:
Postoperativ övervakning på Brännskadecentrum
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum
Sökord:
postoperativ, övervakning
Giltig fr o m:
2018-04-01
Utfärdande enhet:
Brännskadecentrum
Målgrupp:
Medarbetare Brännskadecentrum
Giltig t o m:
2021-02-26
Framtagen av:
Jenny Lagerström och Sofia Gustavsson intensivvårdssjuksköterskor.
Godkänd av:
Folke Sjöberg, narkosläkare
Diarienummer:
SC-2018-00039
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

Riktlinjer för postoperativ övervakning på Brännskadecentrum

1.   Avlämningsrapport ges av anestesisjuksköterska gällande genomfört kirurgiskt ingrepp,  anestesimetod, läkemedel, vätskor, restriktioner och andra direktiv från operatör.

2.   Registrering av postoperativ övervakning sker på perioperativ journal, postoperativdel. Alternativt på Schabrak för BRIVA-patienter. Tillfälliga lm som ges registreras även här.

3. Syrgasbehandling ges till alla patienter initialt. Syremättnaden bör vara minst 95 % i normalfallet. Syrgasbehandling fortsättes på avdelningen vid behov.

4.  Mätning och registrering av vitala tecken skall påbörjas inom 5 minuter från det att patienten överrapporterats från anestesisjuksköterska. Graden av övervakning anpassas till patientens vårdnivå utifrån ett minimikrav:

 

Vid övertagande från anestesisjuksköterska

1:a h.

Var 15 min

From 2:a h

Var 30-60 min
 
 

Avslutning

(MEWS)

SpO2

x

x

x

x

Hjärtfrekvens

x

x

x

x

Blodtryck

x

x

x

x

Andningsfrekvens

x

x

x

x

Temp

x

 

x vid hypotermi

x

Vakenhetsgrad

 

 

 

x

NRS

x

 

x

x

Illamående/kräkning

x

 

x

x

Timkateter

 

 

x

 

Kontroll förband/blödning

x

 

 

x

 5.  Kontroll av urinblåsefunktion skall vara utfört senast fem timmar efter operationsstart.

 

Avslutning av övervakning

Beslut om att avsluta postoperativ övervakning/övervakning efter narkosomläggning är generellt delegerat till ansvarig sjuksköterska. Vid tveksamhet inför avslutande av övervakning konsulteras BRIVA narkosläkare.

Generella kriterier:

  • Stabil andning och acceptabel syresättning med/utan syrgastillförsel
  • Cirkulatorisk stabil med adekvat blodtryck och diures
  • Vaken utan kvarvarande effekter av generell anestesi eller habituellt tillstånd för intensivvårdspatienter.
  • Ett MEWS värde under 3 på alla icke intensivvårdspatienter
  • Adekvat smärtlindrad
  • Adekvat behandling vid illamående inledd
  • Inga tecken på onormal blödning eller svullnad av operationsområdet

 

Vid komplikationer eller tveksamheter kontakta ansvarig BRIVA anestesiolog

Sökare: 97925