Region Östergötland

Central venkateter - icke tunnelerad (CVK)

Dokumentnamn:
Central venkateter - icke tunnelerad (CVK)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Regiongemensamt ()
Sökord:
CVK
Giltig fr o m:
2016-09-01
Utfärdande enhet:
Centrum för hälso- och vårdutveckling
Målgrupp:
Sjuksköterskor som hanterar icke tunnelerad central venkateter
Giltig t o m:
2020-09-01
Framtagen av:
Projektgrupp CVK-projektet. Projektledare Clinicum: Anette Grahn, Anette Krepper
Godkänd av:
Sakkunnig anestesiolog Christian Bergek, Sakkunnig leg. sjuksköterska Christina Ågebrant
Diarienummer:
RS 2016-686
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre