Region Östergötland

Urinkateterisering. Att förebygga urinretention på HPK

Dokumentnamn:
Urinkateterisering. Att förebygga urinretention på HPK
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Kad, engångstappning, blåskontroll, bladderscan
Giltig fr o m:
2015-02-12
Utfärdande enhet:
Hand- och Plastikkirurgen
Målgrupp:
Medarbetare på kliniken
Giltig t o m:
2021-06-03
Framtagen av:
Jenny Lagerström, Kompetenssamordnare
Godkänd av:
Thomas Hansson, Verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2015-00061
ICD-10 kod:
(N00-N99) Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre


Bakgrund
Vid urinstämma föreligger en oförmåga att urinera. Detta kan orsakas av anestesi och bedövning eller vid förslappad blåsmuskel. Extra noggrann övervakning skall utföras vid postoperativ vård och då smärtstillande ges, vilka båda minskar känslan av blåsfyllnad. Resturin/residualurin är den mängd urin som finns kvar i urinblåsan efter miktion. Då mängden residualurin överstiger 400-500 ml föreligger en risk för skada på urinblåsan som kan bli bestående.


Tillvägagångssätt

På vårdavdelning 53 måste kvarliggande urinvägskateter (KAD) ordineras av läkare. På Brännskadecentrum får detta ske utan ordination vid operationer som förväntas ta mer än 2 timmar samt vid intensivvård. Vid övriga behov av kvarliggande urinkateter skall detta föregås av läkarkontakt för att erhålla en ordination.
Kateterisering får utföras av sjuksköterska eller av undersköterska med delegering. Steril metod skall användas. Om patienten blir utskriven med kateter som skall dras av öppenvården skall remiss skrivas.

Engångstappning får utföras utan läkarordination. Övervaka så att patienten har en spontan blåstömning senast fem timmar efter en engångstappning. Vid postoperativ vård skall övervakning ske så att patienten kan urinera.


Kontroll av residualurin: Patienten skall ha kissat innan kontroll med bladderscan. Den mängd urin som då finns kvar i urinblåsan är residualmängden. Vid två efterföljande mätningar som är mindre än 150 ml residualurin kan blåstömningskontroll avslutas, förutsatt att patienten är besvärsfri.

Schema för kontroll av blåstömning :

Residualurins mängd              Ny kontroll

Vid resurin 100-150 ml – ny kontroll inom 3 timmar.

Vid resurin 150-300 ml – ny kontroll inom 2 timmar.

Vid resurin 300-400 ml - ny kontroll inom 1 timme.

Vid resurin > 400 ml – engångstappning utförs. 
Engångstappning kan göras flera gånger då det är ett bättre alternativ till kvarvarande KAD. Ny kontroll med bladderscan inom 2 timmar.


 

Referenser

Karolinska institutet. Inventering av urinkateterverksamhet; 2012.

Region Östergötlands Pm. Urinkateterisering. Urologiska kliniken. 2015.

Socialstyrelsen. Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? Stockholm: Socialstyrelsen; 2004.

Vårdhandboken. Urinkateterisering. 2017. 

Revisionshistorik:
Senast reviderat: Reviderat av: Godkänt revideringen:    
2016-11-29 Jenny Lagerström Thomas Hansson    
2017-11-17 Jenny Lagerström Thomas Hansson    
2018-06-13 Jenny Lagerström Thomas Hansson