Region Östergötland

Pigtaildränage-avveckling

Dokumentnamn:
Pigtaildränage-avveckling
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum
Sökord:
pigtaildränage, avveckling
Giltig fr o m:
2018-08-20
Utfärdande enhet:
HPK
Målgrupp:
sjuksköterskor, läkare Hand- och plastikkirurgen med Brännskadecentrum
Giltig t o m:
2022-08-22
Framtagen av:
Petronella Eriksson, sektionsledare Brännskadecentrum
Godkänd av:
Folke sjöberg, professor Brännskadecentrum
Diarienummer:
Sc-20018-00152
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

Utdragning av pleuradrän ska göras av läkare eller sjuksköterska.

Utrustning:

 •       Engångs plastförkläde och ev skyddsvisir.
 •       Handdesinfektionsmedel
 •       Rena undersökningshandskar
 •       Sterila kompresser att tvätta med eller sterilt omläggningsset.
 •       Steril sax
 •       Urinodlingsrör
 •       Tryckförband
 •       NaCl

Tillvägagång:

 •  Avlägsna förbandet.
 •  Tvätta noga med NaCl.
 • Ta bort clipset från skåran på pigtailkatetern och linda upp tråden. Mata in tråden mot patienten så att tråden rätas ut och förs tillbaka in i pigtaildränet. Om trådarna inte glider in i pigtaildränet kan en av trådarna klippas av, den avklippta tråden ska dras in och försvinna in i katetern innan den dras ut.
 • Träna andning med patienten. Patienten ska andas in, andas ut och sedan hålla andan. Dränet dras när patienten håller andan.
 • Dra långsamt ut katetern, som ska glida ut utan motstånd. Kontakta ansvarig läkare om motstånd uppstår vid dragning av katetern. Överväg eventuell dragning med röntgenkontrast.
 • Stoppa i slangen i ett sterilt urinodlingsrör. Klipp av den med steril sax.
 • Applicera tryckförband över instickstället.
 • Patienten bör vila i sängen cirka 15 minuter efter att pigtailkateter avlägsnas ur pleura.

Rutinodling av pigtaildränage sker på samtliga brännskadepatienter.

Komplikationer:

Trådåtdragen pigtail kan traumatisera inre organ och vävnader med blödning.

Referenser:

http://www.vardhandboken.se/Texter/Nefrostomi/Avlagsnande/

http://www.vardhandboken.se/Texter/Thoraxdranage/Overvakning-behandlingstid-och-avveckling/

http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Medicinkliniken-ViN/Utdragning-av-Pleuradran/

http://www.rontgen.com/metod/author/admin/page/3