Region Östergötland

Preop-vätska

Dokumentnamn:
Preop-vätska
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Preop, preopvätska, preoperativa förberedlser
Giltig fr o m:
2015-11-30
Utfärdande enhet:
Hand- och Plastikkirurgen
Målgrupp:
undersköterskor och sjuksköterskor HPK
Giltig t o m:
2021-01-30
Framtagen av:
Hans Nettelblad, överläkare
Godkänd av:
Thomas Hansson
Diarienummer:
SC2015-00302
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

Preoperativ nutrition och vätska

Grundregeln för patienter, vilka skall opereras, är att de skall vara fastande minst 6 timmar före narkos, spinal- och epidural-bedövning. För små barn är tiderna kortare enligt särskilda regler. För många vuxna är fastan plågsam, då såväl törst som blodsockersänkning med hunger-känslor är fysiologiska mekanismer med stress. För diabetespatienter riskeras också allvarlig hypoglykemi. Samtidigt finns det visat att vätskor med druvsockerinnehåll eller sackaros ger en ökad ventrikelperistaltik och ett ökat välbefinnande för annars fastande. Ges oralt måttliga volymer av sådana vätskor minst 2 timmar före narkosens start, har man mindre volymer i magsäcken än om patienten fastar helt!

Vid HPK tillämpas därför enligt samråd med narkosläkare C Bergek:

Oral tillförsel av 200 ml Pre-op® ges som rutin för patient som befinner sig på vård-avdelningen mer än två timmar före förväntad op-start. Drycken skall intagas genast vid utdelningen, får ej ”sparas” av patienten. Operatören kan vid längre beräknad väntan dubbla denna dos som ordination!

Patient som EJ kunnat intaga Pre-op® eller initialt bedömts ej uppfylla de två timmarna till narkos, bör vid tidsutdräkt erhålla infusion Glukos 50 mg/ml 40Na, 20 K via perifer infart.

För patient med insulin-behandlad diabetes skall särskild ordination göras vid premedicinerande läkare