Region Östergötland

Urinkateterisering

Dokumentnamn:
Urinkateterisering
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Kateter, kad, Urinkateter
Giltig fr o m:
2012-05-01
Utfärdande enhet:
Urologiska kliniken
Målgrupp:
Medarbetare inom Region Östergötland
Giltig t o m:
2021-01-30
Framtagen av:
Urologiska kliniken
Godkänd av:
Reidar Källström och Barbro Isaksson
Diarienummer:
CKOC-2012-00121
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla